Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HAKKIMIZDA

Analitik; Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.
 
Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir. Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir.
 
Şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Uluslar arası Muhasebe Standartlarına göre yapan Analitik, uzmanlık alanları doğrultusunda yapılanmış ekipleri ile özel amaçlı denetim hizmetleri de sunmaktadır.
 
Analitik, hazırladığı raporların ulusal ve uluslar arası bilgi kullanıcıları tarafından güven duyularak, kabul görmesinin bilinci ve sorumluluğu ile faaliyet gösterir.

Analitik, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki tecrübelerini Türkiye'deki muhasebe uygulamaları ile birleştirerek müşterilerine değer sağlama hedefinin yanı sıra kamu güveninin yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak kazanılacağının bilinciyle hizmet sunar.

 

 

 

DENETİM KADROSU:

 

Mehmet Gönen : Yön.Kur.Başkanı ( Sorumlu Ortak Başdenetçi)

Eğitimi: Marmara Üni. İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi

Bulunduğu Görevler : Ank. Def. Vergi Denetmenliği, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Koop. Müfettişliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanı Müşavirliği, İncesu Belediye Başkanlığı, Toros Gübre İle Kayseri 2 nolu Organize Sanayi Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Abdülkadir Aylı : Sorumlu Ortak Başdenetçi

Eğitimi: E.Ü.İ.İ.B. Fak. Fransa’da Mesleki Eğitim, Hollanda ve Danimarka İnceleme

Bulunduğu Görevler: T. Halk BankasıMüfettiş Muavinliği, Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Vekilliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Uzman, Uzman Müşavir, Başdenetçi, Sayıştay Baş Denetçi

Yabancı Dil: Fransızca

 

Süleyman Asaf Ataberk : Sorumlu Ortak Başdenetçi

Eğitimi: İ.Üni.İkt. Fak. Bange Nationate de Paris (Milli Paris Bankasında Fransız Bankacılık Sisteminin Genel Org. Çalışmaları)

Bulunduğu Görevler: Ziraat Bankasında Müfettiş, T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Bölge Müdürlüğü, T.Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliğinde Daire Bşk. 09.03.1995 den bu yana SMMM, SPK’nın Bağımsız Denetçi sınavını kazanarak Bağımsız Denetçi Lisans’ını almıştır.

Ali Haydar Aydın : Yön.Kur. Başkan Yardımcısı (Denetçi)

Eğitimi: A.Ü. İktisat Bölümü 1957

Bulunduğu Görevler: Maliye Bakanlığında 10 Yıl Mal Müdürlüğü, 10 Yıl Vergi Dairesi Müdürlüğü, YMM hizmeti vermeye devam etmekte. SPK’nın Bağımsız Denetçi sınavını kazanarak Bağımsız Denetçi Lisans’ını almıştır.

  

Ahmet Karakılınç : Sorumlu Ortak Başdenetçi

Eğitimi: A. Üniversitesi İktisat Fakültesi 1992

Bulunduğu Görevler: 1992 den Beri SMMM lik mesleğini sürdürmektedir. İSMMM Odasında Denetim Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Genel Merkez başkan vekilliği ve İSMMM Odası Haksız Rekabet Kurulunda görevi devam etmektedir. Ceza ve Hukuk mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır.

 

Ahmet Ziya Karadeniz : Sorumlu Ortak Başdenetçi

Eğitimi: A. Üniversitesi İktisat Fakültesi

Bulunduğu Görevler: Çağdaş İnşaat Ltd. Şirketi İle Ramsan Klima A.Ş. nin Muhasebe Müdürlüğü, 1994 den itibaren SMMM’lik mesleğini yapmaktadır. SPK’nın Bağımsız Denetçi sınavını kazanarak Bağımsız Denetçi Lisans’ını almıştır. Ceza ve Hukuk mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır.

 

Adem Çoban : Yön.Kur. Üyesi (Denetçi )

Eğitimi: A. Üniversitesi İşletme Fakültesi

Bulunduğu Görevler: Neoyapı Arazi Gel.İnş.San.Tic. A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü, İSMMM odasında Şişli Temsilci Yardımcılığı ve Vergi Mevzuatı Komitesinde görev yapmıştır. 2013 den İtibaren SMMM’lik mesleğini yapmaktadır. SPK’nın Bağımsız Denetçi sınavını kazanarak Bağımsız Denetçi Lisans’ını almıştır. Ceza ve Hukuk mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır. 

 

Musa Çıtır  : Denetçi

Eğitimi: İstanbul İktisadi ve idare bilimler akademisi Maliye Bölümü 1967

Bulunduğu Görevler:  TC Ziraat Bankasın da ve çeşitli Kamu Dairelerinde Müfettişlik görevi yapmıştır. T.K.K Mersin Bölge Müdürlüğü yapmıştır. 2001 tarihinden itibaren S.M.M mesleğini sürdürmektedir.

 

Bahtiyar Kaya  : Denetçi

Eğitimi: Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 1988

Bulunduğu Görevler:  Çeşitli özel sektörde muhasebe müdürlüğü yapmıştır.   2016 den itibaren SMMM’lik mesleğini yapmaktadır. Çeşitli Bağımsız denetim firmalarında denetçi ve kıdemli denetçi olarak görev almıştır.

 

Gülcan Gürbüz   : Denetçi

Eğitimi: Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1986

Bulunduğu Görevler:  1988 – 27.01.2015 yılları  SMMM’lik mesleğini bağımsız olarak yapmış ve 27.01.2015  den sonra YMM mesleğinde bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. 2009-2010 arası ASMMMM denetim komisyonu görev yapmıştır.

 

Berin Gürer : ( Denetçi )

Eğitimi: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi 1980

Bulunduğu Görevler: Özel Sektörde 1998 yılına kadar Üretim, Taahhüt, İnşaat, Denizcilik, Otomotiv işkollarında Muhasebe şefi, Muhasebe Müdürü ve Mali İşler Müdürü olarak çeşitli kademelerde görev aldı. 1999 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’lik belgesini aldıktan sonra çeşitli kuruluşlarda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak  mesleki çalışmalarını sürdürmüştür.

V.Raşit Erek : Denetçi

Eğitimi: A. Üniversitesi İşletme Fakültesi 1987

Bulunduğu Görevler:  Çeşitli özel sektörde muhasebe müdürlüğü yapmıştır. Consulta Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketinde Şirket Ortaklığı Ve Yönetim Kurulu Üyeliği Yapmıştır.  2001 den itibaren SMMM’lik mesleğini yapmaktadır.

 

 

Işık Usta: Denetçi

Eğitimi: İstanbul Üniversitesi iktasat mezunu 1998

Bulunduğu Görevler: 2002 den beri SMMM’lik mesleğini bağımsız olarak yapmaktadır.  SPK’nın Bağımsız Denetçi sınavını kazanarak Bağımsız Denetçi Lisans’ını almıştır.

 

Hatice Hacıalioğlu : (Yön.Kr. Üyesi ) Denetçi

Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.İktisat bölümü 1991 mezunu

Bulunduğu Görevler: Çeşitli özel sektörde muhasebe müdürlüğü yapmıştır. 2011 den İtibaren SMMM’lik mesleğini yapmaktadır.

 

Yusuf Aydın : Denetçi

Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamü Yönetimi mezunu 1988

Bulunduğu Görevler: Çeşitli özel sektörde muhasebe müdürlüğü yapmıştır. 2002 den İtibaren SMMM’lik mesleğini yapmaktadır.

 

Osman Başsüllü : Denetçi Yardımcısı

Eğitimi: A. Üniversitesi İşletme Fakültesi

Bulunduğu Görevler: Egemen Ayakkabı Taban San. Ve Tic. A.Ş. de mali işler müdürlüğü  2010 den İtibaren SMMM’lik mesleğini yapmaktadır. SPK’nın Bağımsız Denetçi sınavını kazanarak Bağımsız Denetçi Lisans’ını almıştır.

 

Kemal Koç : Denetçi Yardımcısı

Eğitimi: Erciyes Üniversitesi İktisati İdari Bilimler Fakültesi Maliye mezunu 2002

Bulunduğu Görevler: Aksel Holding Bünyesinde /AS Ecza Dep.Tiç.A.Ş , Yeminli Mali Müşavirlik Ve Mali Müşavirlik Şirketi(Ortak) / Kayseri görev yapmıştır. 2011(Ağustos) Bağımsız olarak Mesleki Hayatıma Devam Etmektedir. Ceza ve Hukuk mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır.

 

Ahmet Hüseyinçelebi   : Denetçi

Eğitimi: A. Üniversitesi İşletme Fakültesi 2002

Bulunduğu Görevler:  2002 den beri SMMM’lik mesleğini bağımsız olarak yapmaktadır. Çeşitli özel sektörde muhasebe müdürlüğü yapmıştır.   

 

Hüdai Bal : Denetçi

Eğitimi: Gazi Üniversitesi ( 4 yıllık İşletme –Muhasebe) mezunu 1985

Bulunduğu Görevler: 1992 yılından itibaren SM ve sonrasında SMMM unvanı ile Bağımlı Muhasebeci olarak Türkiye’nin önde gelen özel sektör firmalarında (Bosch / AEG – İpragaz – Opet – Sabah/atv – Group M – Show tv ) Mali grupta üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren de Asli Ticaret ve Fikri Sınai Haklar Mahkemesinde bilirkişi olarak görevler almaktayım