Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HİZMETLERİMİZ

  • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,

 

  • Kamu Gözetim Kurumu’nun yayımlamış olduğu kararlara istinaden Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,

 

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP) kapsamında hazırlanan mali tabloların bu standartlara bağlı denetim standartları uyarınca bağımsız denetim,

 

  • İHS 4400 kapsamında verilen bağımsız denetim hizmetleri,

 

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisans alan şirketler tarafından düzenlenen mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,

 

  • İç kontrol sisteminin analizi ve bu sistemin oluşturulmasında ve yürütülmesinde danışmanlık hizmetleri,

 

  • Mali tabloların analizi ve finansal analiz sonuçlarının yorumlanarak raporlanması hizmetleri.
  •  
  •  

 

 

 

 

  •